Assistanshundar är ett samlingsbegrepp för de hundar som används som ett hjälpmedel för en enskild förare. Den största andelen av assistanshundar i Sverige utgörs idag av ledarhundar för personer med synskador.

Övriga assistanshundar kan delas upp i servicehundar (till exempel för personer med en fysisk funktionsnedsättning), alarmerande servicehundar (som i sig kan delas upp i diabetes- och epilepsihundar), samt signalhundar (som assisterar personer med hörselnedsättning).

Ledarhundar

Ledarhunden hjälper sin synskadade förare förbi hinder av olika slag. Den stannar för nivåförändringar, söker på kommando upp till exempel stolpen vid övergångsstället, dörren in till butiken eller en ledig plats på bussen. Den ser till att hålla sin förare inne vid vägkanten då det saknas trottoar, och visar på korsande vägar genom att svänga in på dessa.

Servicehundar

Servicehunden kan bland annat hjälpa till med att vara ett stöd då man ramlat och behöver hjälp med att resa sig, eller då man behöver lite extra hjälp för att ta sig upp för en trottoarkant. Den kan öppna dörrar, trycka på lysknappar, dra av strumporna eller plocka upp saker man tappat.

Alarmerande servicehundar

De alarmerande servicehundarna gör sina förare uppmärksamma på ett närmande epilepsianfall eller då blodsockret för diabetikern är i obalans. Detta innan föraren själv kan känna det. Resultatet blir att föraren kan hinna sätta sig i säkerhet, påkalla hjälp, eller i diabetikerns fall hinna stoppa i sig något för att lindra eller förhindra situationen.

Signalhundar

Signalhunden hjälper sin hörselskadade förare till exempel genom att varsla när någon ringer på dörrklockan, när brandlarmet går eller då telefonen ringer.