Här kan du läsa mer om oss alla i Assistanshundskolan, vår bakgrund och var i landet du kan hitta oss!


Carin Sandersnäs, Göta Hund

Carin Sandersnäs

Carin bor strax söder om Göteborg och driver sen 2002 Göta Hund AB. Hon har tränat olika slags assistanshundar sen 1997. Carin är bl a utbildad ledar- o rehabhunddressör vid Dressörsskolan, en 2-årig eftergymnasial utbildning förlagd till Sollefteå. När den anrika Hundskolan i Sollefteå 1999 startade ett projekt med utbildning av s k rehabhundar, var Carin och Jenny med och utformade den verksamheten. De utbildade och avlade examen med projektets första hundar!

Inom ämnet hund, är mentalkunskap Carins favoritområde. Hon är utbildad figurant och testledare för Mentalbeskrivning Hund. Carin har även många års arbetslivserfarenhet som pedagog inom olika slags verksamheter. Med sina privathundar har hon så väl träna som tävlat i bruks, lydnad och agility.”

Carin är utbildad figurant och testledare för BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) och Mentalbeskrivning hund.

www.gotahund.se 


Jenny Lindgren, Expose Ledarhundar

Jenny LindgrenJenny Lindgren är utbildad tjänstehundsdressör vid Hundskolan i Sollefteå AB, med speciell inriktning mot ledarhundar och rehabhundar (ett projekt med hundar liknande servicehundar som under en tid fanns vid HS i Sollefteå AB).

År 2000 började Jenny arbeta som ledarhundsdressör vid Blindeforbundets forerhundskole i Norge, och sedan år 2001 har hon utbildat ledarhundar i Sverige. Den första tiden som anställd vid Hundskolan i Sollefteå AB och sedan år 2007 som samarbetspartner till övriga medlemmar i den nybildade Assistanshundskolan. Jenny bedriver idag egen avel av rasen labrador och är ofta anlitad av Synskadades riksförbund som instruktör på kurser för ledarhundsförare.

I övrigt är Jenny utbildad förskollärare, med stort intresse för att se vilken nytta och glädje våra hundar kan ge till människor i alla livets skeden. Jenny är också ansvarig för de ekipage som tjänstgör som besökshundar inom demensvården i Säters kommun.

www.ledarhundar.se


 

Anette Johansson, DISA

Anette Johansson

Anette Johansson började jobba på Hundskolan i Sollefteå 1995 efter universitetsstudier i bl.a. ekonomi och psykologi. 1997 startades det egna företaget DISA Dogs in Service & Aid där Anette sedan dess utbildar ledarhundar samt arbetar som instruktör med de synskadade.

Anette har även arbetat som elevassistent åt en synskadad tjej, och gick under 2004-2005 en magisterkurs med inriktning synpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm.

2002 startade Käppastans kennel med en egen uppfödning av labradorer inriktade mot assistanshundar. Anette har sedan starten utbildat närmre 40 ledarhundar varav flera från egen uppfödning.

www.disadogs.se