svartUnder 2009 fick Hjälpmedelsinsitutet i uppdrag av regeringen att genomföra ett försöksprojekt med utbilning av service- och signalhundar. Projektet är nu avslutat och vi väntar på en utvärdering som skall vara färdig under 2014.

För att läsa mera gå till http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/

Då det i dagsläget inte sker någon statligt finansierad utbildning av assistanshundar (förutom det stadsbidrag som finns för ledarhundar) får man som privatperson bekosta sin hund själv. Man kan välja att köpa en grundutbildad hund eller själv utbilda en egen lämplig hund.

Det går att ansöka om fondmedel för detta, för att hitta lämpliga fonder kan du vända dig till exempel till Global Grant. Eller så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos din kommun. Vem som ansvarar för detta på kommunen varierar från kommun till kommun. Även om kommunerna inte har fått statligt direktiv ännu att ge bidrag till kostnaden för en assistanshund så finns det heller inget beslut som förbjuder dem att göra detta, det är upp till var kommun att själva besluta.

Många gånger är de ekonomiska vinster som kommunen gör efter ett bidrag för en assistanshund mycket större än de kostnader för vård och sjukvård som de annars hade fått bekosta för personen som har funktionsnedsättningen. Idag finns det inte någon åldersgräns eller några bestämmelser om vem som kan söka om ekonomiskt bidrag utan alla ansökningar skall behandlas individuellt.

I vissa delar av landet har kommunerna redan givit ekonomiskt bidrag och det finns också exempel på där bidraget har givits från försäkringskassan.

Har du sedan kostnader för din assistanshund som du själv inte kan bekosta så kan du med hjälp av en dom i kammarrätten från 2006 ansöka om stöd från försäkringskassan. Domen bekräftar att en assistanshund är ett hjälpmedel och för de extra omkostnaderna som ett hjälpmedel innebär så ansvarar försäkringskassan.

När utvärderingen av HIs projekt är avslutad är tanken att regeringen skall ta ställning till ett fortsatt ekonomiskt stöd för utbildning och/eller inköp av assistanshundar.

För närvarande är det Svenska Kennelklubben som genom sitt Assistanshundsråd arbetar med att dra upp riktlinjer för olika typer av assistanshundar och att ansvara för Assistanshundsportalen. Vill du har råd om huruvida en assistanshund är något för dig så kan du vända dig dit.

För att läsa mera klickar du på följande länk: http://www.skk.se/hundagande/assistanshundar/