Assistanshund - en trygg vän

Specialtränade hundar som hjälpmedel

Assistanshundskolan föder upp och utbildar hundar som är redo att hjälpa personer med olika slags funktionsnedsättningar. Dessa fantastiska hundar bidrar till ett ökat välmående, såväl fysiskt som psykiskt!

Assistanshundskolan erbjuder en helhetslösning i tre steg

Hund

En väl utvald hund med lämpliga egenskaper som matchar önskade behov.

Dressyr

En gedigen och individanpassad hunddressyr av en professionell dressör.

Inskolning

En behovsanpassad inskolning av den dresserade hunden i det nya hemmet.

Vi är idag en av Sveriges största leverantörer av assistanshundar och vi har en gedigen kunskap om hundar och hundars beteenden. Vi har en mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av behov och önskemål.

Nyheter