Assistanshundskolan erbjuder specialtränade hundar till personer med olika typer av funktionsnedsättningar för att hjälpa till med viktiga sysslor i vardagen.

Slider på start

Slider på start

Slider på start

3

Slider på start

1

Rubrik 1

Här står brödtexten

Slider på start

2

Assistanshundskolan tillhandahåller en helhetslösning i tre steg; väl utvald hund, gedigen specialdressyr och en behovsanpassad inskolning i det nya hemmet.
Vi på Assistanshundskolan har gedigen kunskap om hundar och hundars beteenden, men också mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vår målsättning är att hunden, med sina fantastiska egenskaper ska kunna hjälpa till med att underlätta i vardagen och göra det möjligt för alla att kunna leva livet till fullo!

Välkomna till Assistanshundskolan!

 

Nyheter från Assistanshundskolan