Examination för Svenska Brukshundklubben

Snart är det dags för examination för ett av våra ekipage, gula labradoren Simmy med sin förare Debra. Våra hundar levereras färdigutbildade så att de kan alla moment, både de obligatoriska och de specialmoment man valt till. Men sen startar den viktiga samträningen ihop med en instruktör från Assistanshundskolan. Och att man själv lägger tid på att träna ihop med hunden. Vid examinationen är det ekipagets kontakt och samarbete som bedöms.