Första ”certade” Kompishunden

I höst har Assistanshundskolans första certifierade Kompishund sett dagens ljus! Det är den lilla dvärgpudeln Awa som, tillsammans med sin familj, genomgått vår grundutbildning för Kompishundar. Därmed har Awa rätt att bära det lilla tjänstetäcket som visar vilken viktig syssla hon har: Att skapa trygghet & finnas tillhands för lill-matte. Nedan syns ”pressuppdådet” som rådde vid överlämnandet av täcket.
All lycka till önskar vi på Assistanhundskolan Awa med familj.

20131216-211647.jpg

20131216-211657.jpg