Hinderbana!

Ledarhundens viktigaste uppgift är att leda sin förare förbi hinder av olika slag. Här skulle hunden själv få plats att gå under hindret, men måste istället söka sig runt för att inte föraren ska göra sig illa. Ledarhunden måste också ha så bra koncentration att den inte låter sig störas av vad som händer runt omkring.