Kunskapsutbyte

Under en veckas tid har Michéle från en ledarhundskola i Schweiz varit hos Anette, och fått se hur vi i Sverige tränar ledarhundar. Med fyra olika hundar i träning får man mycket praktik att diskutera kring. Sådana här utbyten är guld värda även för oss!