Inskolning pågår

Just nu är vi mitt uppe i inskolningen av de senast godkända ledarhundarna. Det är Thea, Balder och Bella som den här veckan påbörjat sin tjänstgöring. Den inleds alltid med två veckors inskolning där vi finns med som instruktörer för att stötta hunden och föraren under uppstarten i deras nya gemensamma liv! Nedan syns Bella med matte Crystal.