Info-kurs på Almåsa

Under fyra dagar har Carin och Anette tillsammmans med andra instruktörer introducerat ledarhunden som hjälpmedel för personer med synnedsättning. Teori varvas med praktik och för många är det första gången man upptäcker frihetskänslan av att kunna gå ut i skogen själv, utan ledsagare men med en kompis som leder en. Det är Myndigheten för delaktighet som anordnar dessa kurser, som även är en viktig del för att se vilken typ av hund som passar en. Almåsa havshotell ägs av Synskadades Riksförbund och är helt anpassat för synskadade.