Testing, testing

Just nu jobbar vi intensivt inte bara med de hundar som redan är under utbildning till assistanshundar, utan också med att lämplighetstesta ett gäng som också kan tänkas kvala in till utbildningen. Men testerna är svåra & många. Håll tummarna, samt utkik på hemsidan, efter dessa adepter. Klarar de inträdeskraven, lär ni snart se mer av dem.
På bilden ser ni ”Mojje” som nyligen kvalat vidare & där med påbörjat utbildningen till ledarhund.