Vita käppens dag

Den 15 oktober är vita käppens dag. Har du ledarhund använder du käppen mer sparsamt än om du som synsvag är utan ledarhund. Utan ledarhund är man hänvisad till att ”käppa” (känna sig fram med hjälp av käppen). Har du ledarhund, gör hunden jobbet medan du håller undan käppen. När hunden stannar till och visar/markerar något i er färdväg, sträcker du fram käppen tillfälligt och känner efter vad som är ivägen innan hunden jobbar vidare.

IMG_4287.JPG