Filmteamsbesök

Nyligen hade vi besök från Södertörns folkhögskola. Det är eleverna Emma & Rebecka som gör en film om olika slags tjänstehundar. De följde Jenny Lindgren på Assistanshundskolan under en arbetsdag. På bilden ser ni en trött Freja efter en dag full av tester och filmning. I framtiden hoppas vi på att se mer av så väl filmen som Freja (som förhoppningsvis bli s.k. diabeteshund).

20140305-201728.jpg