Internationella ledarhundsdagen 29 april

Vi medverkade på olika håll i landet för att nå ut med en ökad förståelse för ledarhundens betydelse. Till exempel ska en synskadad med ledarhund kunna gå ut och äta med sina arbetskamrater utan att bli stoppad i dörren. En självklar rättighet att vara en i gänget tycker vi!